[SV KO MOD] Khai mở S24 Mừng Sinh Nhật NLV Lúc 14h00 ngày 01/01/2020

Khai mở S24 ngày 1/1/2020 lúc 14h00 Nhân dịp x3 niềm vui: Sinh nhật 1 năm và tết tây + tết ta (Thay đổi h cuối mừng sự kiện x3 niềm vui như sau,nhắc lại ae sv này cũng là sv tết ta nhé, vì 1 tháng 1 sv ko mod .Ae nào nạp dc thì nạp để test thoải mái game nhé, chỉ 1 sv này. Và x2 vàng nạp, trước đó 1 xu = 5000 vàng sv này 1 xu = 10k vàng)

Các thần tướng khác trước đây đều có thể up cam nếu đủ nguyên liệu ) Chi tiết các tướng đó xem bên dưới cùng :

Thay đổi quà nạp trong gói nạp đầu cụ thể xem trong game.

Nạp 400k: Chỉ dc chọn Chu Du

Nạp 800k: Chọn 1 trong 2 Gia Cát Lượng Hoặc Quách Gia

Nạp 2 triệu: 50 triệu vàng ( gồm 45 triệu send qua thư và 5m đổi = 500 xu ) + 2 bao lì xì + 5 tướng chọn 3 tướng : Lữ Bố, Quan Vũ, Thái Diễm,Thánh.Tử Long,Thánh.Cao luận

Nạp 4 triệu: Vô hạn vàng, xài hết vàng gửi tiếp, + dc all thần tướng + 5 bao lì xì

Bao lì xì :mở ra có: 500k ngọc cam, 200 kim lô,600 ngọc bôi,chính linh thạch 500, thiên tinh thạch 500, Nữ Oa huyền sinh phù 1 cái + 200,7 500 000 chiến tích, 15 000 000 quân công.

Các thần tướng có thể up cam :

☄️☄️☄️ Củng Chí : Mê hoặc địch,bản thân + 100 sk, bên ta máu ít nhất dc nguyệt hồn + hồi máu

☄️☄️☄️ Lư Thực : Xóa trạng thái xấu cho team, + all 45 sk, tỷ lệ rất cao ai ít máu nhất dc hộ thuẫn, bản thân + 30 sk

☄️☄️☄️ Thần.Tào Thực: + team 75 sk,bản thân + 145 sk,ngẫu nhiên + team 70 sk

☄️☄️☄️ Y Tịch : Dame mưu đánh đơn,thị độc + choáng,tỷ lệ rất cao gây đào binh

☄️☄️☄️ Tào Nhân : Dame chiến đánh all – 50 sk,team + 30% thủ +hồi máu

☄️☄️☄️ Trương Bao : Dame chiến đánh all – 40 sk,bản thân + 50% thủ, tỷ lệ 60% team ai ít máu dc thiết bích

☄️☄️☄️ Tào Hồng : Dame vật đánh phía sau 5 lần,-50 sk,55% choáng 2 lượt,bản thân + 50 sk

☄️☄️☄️ Hoàng Cái : Dame vật đánh địch sk cao nhất 5 lần,mỗi lần đánh – 13 sk,55% choáng 2 lượt,bản thân + 50 sk

☄️☄️☄️ Thần.Mã Hưu : Dame chiến thẳng – 110% dame,bản thân + 30 sk, tỷ lệ địch dính đào binh

☄️☄️☄️ Trần Thái : Dame chiến, choáng sau, – 30 sk, địch dính kinh hồn (khi địch bị đánh sẽ bị – sk), bản thân + nguyệt hồn

☄️☄️☄️Chu Nhiên :Dame vật đánh al địch máu nhiều dame cao,- all 15 sk, bản thân + 145 sk,bản thân vô ngại cam

☄️☄️☄️ Công Tôn Toản : Dame vật đánh thẳng 2 lần,team dc phản kích + bạo kích,bản thân + 145 sk, – địch 30 sk,bản thân + 145 sk

☄️☄️☄️Trương Tú : Dame vật lý đáng thẳng 2 lần,team + thị huyết + – team mình ( ko ghi nhầm nhé ) 20 sk vì đại giới thanh trừ 55% team dc nguyệt hồn 3 lượt.Bản thân + 145 sk

☄️☄️☄️ Cao Lãm : Dame vật, đánh all – 15 sk,hồi máu team,ai ít máu nhất thêm vào 1 lần hồi máu

☄️☄️☄️ Vương Doãn : Dame mưu, đào binh 2 lượt,bản thân + 80% dame mưu

☄️☄️☄️ Trương Nhiệm : Dame chiến đánh all, máu nhiều dame nhiều,- 10 sk, bản thân + 100 sk,team ít máu nhất dc hỗ thuẫn và bản thân + thủ

☄️☄️☄️ Văn Sính : Dame chiến đánh all, hồi máu team,team máu ít nhất + thêm 1 lần hồi máu,bản thân + 145 sk

☄️☄️☄️ Viên Thiệu : Buff team máu,+ team 45% thủ + 30 sk, địch sk cao nhất bị dính nhược khí và – 30 sk

☄️☄️☄️ Thần.Thẩm Phối : + team 50% thủ al,bản thân + 35 sk,95% team dc hộ thuẫn,hồi máu team 1 lần + 10 sk

☄️☄️☄️ Viên Thuật : Dame mưu tấn công địch có tỷ lệ trúng độc,liên tục giảm máu 3 lượt,bản thân + 100 sk,45% địch có sk coa nhất bị choáng + thị độc

DANH SÁCH TƯỚNG FREE CHO CÁC NƯỚC XEM TẠI ĐÂY

Chúc các chiến hữu có những giây phút tu luyện và chinh phạt thú vị cùng Ngọa Long Việt nhé!
Ban Quản Trị: administrator