INFO SV KHÔNG MOD S40

I. Tướng mới:

Lữ Bố : vật chiến toàn thể công kích 2 lần rơi chậm lại NPC 40 sĩ khí, có được điên cuồng trạng thái 3 hiệp, cũng cho quân địch cuồng loạn trạng thái 3 hiệp, 65% xác suất rơi chậm lại toàn thể 100% công kích, hồi phục tự thân 100 sĩ khí

Tào chương : chiến pháp đánh ngang 2 lần rơi chậm lại 50 sĩ khí, hồi phục binh lực ít nhất 2 lần, 75% xác suất rơi chậm lại hàng ngang quân địch 40% phòng ngự cũng xác suất đào binh, hồi phục tự thân 100 sĩ khí

Quan hưng : chiến pháp đánh ngang 2 lần rơi chậm lại 50 sĩ khí, hồi phục binh lực ít nhất 2 lần, 45% xác suất choáng váng hàng ngang quân địch, hồi phục tự thân 100 sĩ khí, hồi phục team 50 sĩ khí

Tôn Hoàn : chiến pháp đánh ngang 2 lần rơi chậm lại 50 sĩ khí, hồi phục binh lực ít nhất 2 lần, cũng đối sĩ khí tối cao quân địch ( 50% xác suất choáng váng ) cùng binh lực ít nhất quân địch tạo thành vật lý thương tổn ( rơi chậm lại 50 sĩ khí ), hồi phục tự thân 100 sĩ khí

II.Bảo vật giành riêng cho binh chủng

Phương thiên hỏa kích: tăng cao binh chủng hệ số công + phòng ,cho nguyệt hồn cùng loại trừ hiệu quả –> áp dụng cho : hoàng đình thương binh chủng

Tê phong Xích Thố: tăng cao binh chủng hệ số công + phòng, tăng dame + tăng tỷ lệ né –> áp dụng cho : hoàng đình kỵ binh chủng

Bảo vật Binh chủng thăng cấp cần bảo vật kinh nghiệm
Chú ý: Lữ Bố 60 cấp sẽ có được 2 bảo vật

III. Thuộc tính ẩn võ tướng

Tướng môn: công kích gia tăng 50000, 3 vòng gia tăng +50 tướng: tào chương, quan hưng, tôn Hoàn

Phi tượng: Tịnh hóa hiệu quả, 50% xác suất thương tổn thêm vào gia tăng 3 lần :i Lữ Bố

Chú ý : Võ tướng đặc tính yêu cầu sau khi thức tỉnh sẽ có

IV. Map mới:

Hà Bắc phong vân – bàn hà chi chiến.Max cấp 250
Thay đổi 1 số thư tự up lv của map

VÀ MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC XEM TẠI: 

Info s38 ko mod : bit.ly/3iKstY6

Info s36 ko mod : bit.ly/30GLuUQ

Info s34 : bit.ly/2ZcERJc

Chúc các chiến hữu có những giây phút tu luyện và chinh phạt thú vị cùng Ngọa Long Việt nhé!
Ban Quản Trị: administrator